Article

Cultuur+Educatie #62

Cultuur+Educatie is een Nederlandstalig tijdschrift dat een podium biedt voor onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie. Meestal in de vorm van een themanummer, maar zo nu en dan presenteert het bijdragen zonder een gezamenlijk thema als noemer. Dit nummer is hier een illustratie van. Het bundelt een aantal relevante en interessante onderzoeken uit Nederland en Vlaanderen over uiteenlopende onderwerpen, zoals poëzieonderwijs en muziekeducatie.

Wat is poëzie?

Hoe denken leerlingen uit 4 en 5 vwo over dichters, dichterschap en poëzie? Jeroen Dera onderzocht dit en ging na in hoeverre medialiteit en gebruikscontexten van poëzie daarbij een rol spelen. Zien leerlingen poëzie als een medium dat veel breder is dan het papieren gedicht of koppelen zij het genre vooral aan gedrukte boeken?

Cultuureducatie en geschiedenisonderwijs

Joris Van Doorsselaere verkent in zijn artikel de raakvlakken tussen cultuureducatie en het vak geschiedenis in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Hij pleit voor een geïntegreerde benadering van beide vakken.

Publieke rol muziekeducatie

Welke publieke rol vervult muziekeducatie? Dient ze vooral de samenleving of misschien eerder de personalisering? Wiebe Koopal formuleert in zijn essay een alternatieve kijk op deze vragen. Via lezing van het sprookje ‘De rattenvanger van Hamelen’ bepleit hij bovenal een weerspannige rol.

De ethiek van ArtsSciences

ArtsSciences beweegt zich op het snijvlak van technologie, wetenschap en kunst en nodigt uit tot ethische reflectie op de wereld om ons heen. Kunstdocenten Meldrid Ibrahim en Wietske Hellinga verkennen het begrip ethische verbeelding en legden vervolgens hun oren te luister bij eerstejaarsstudenten: hoe reageren zij op voorbeelden van ArtsSciences?

Inzicht in cultuuronderwijs

Theisje van Dorsten en Lisa-Maria van Klaveren ontwikkelden TRACE, een registratie-instrument dat scholen inzicht geeft in hun cultuuronderwijs en hoe dit cultureel bewustzijn bij hun leerlingen aanspreekt. In hun bijdrage beschrijven ze de theoretische achtergronden van TRACE en de ervaringen van gebruikers.

Bron: Cultuur+Educatie #62

Additional info

Media

Documents