Article

Obstakels voor het toepassen van Participatieprincipes

Verkenning door Marten Boekelo en Sylvia Breukers

Hoe ziet een goede samenwerking tussen overheid en burgers er uit? Daar is geen eenvoudig of éénduidig antwoord op te geven. Dat komt met name doordat een goede manier van samenwerking erg afhankelijk is van de context van elke specifieke plaats en tijd. De onderzoeksvraag van deze verkennis is: Zijn er terugkerende (d.w.z. structurele) obstakels die het toepassen van de beginselen bemoeilijken?

Het Kennisknooppunt Participatie (KKP) van de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onder meer in het leven geroepen om meer ervaringen en kennis over participatie vast te leggen en delen. Zo kan het vallen minder pijn doen en het weer opstaan versneld worden. Over de loop der jaren heeft de directie Participatie wijsheid over burgerparticipatie verzameld en geordend.

Image credits

Icon image: Obstakel | Tim Collins via Unsplash

Media

Documents