Zoekopdracht (104)

Locatie: Provincie Noord-Holland

Hier vind je alle onderzoeken binnen het platform die als locatie 'Provincie Noord-Holland' hebben.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Search query logo

104 resultaten
 • Openbaar

  Onderzoek samenhang en toekomstig gebruik P+R-terreinen op de Zaancorridor

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor OV-knooppunten 2022/2023

  De monitor belicht de OV-knooppuntenontwikkeling in Noord-Holland en hoe…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kadernota's 2025 Spaarnwoude, Amstelland en Twiske

  Gemeenteraad 28 februari 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanvullend onderzoek dioxines Volgermeerpolder

  Commissie Ruimtelijke Ordening 10 januari 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Versterking Recreatief Netwerk Laag Holland

  Gemeenteraad 21 december 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapportage beheer en telling Damherten 2022-2023

  Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 18 oktober 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sprong naar de toekomst - Groengebied Amstelland 2023-2033

  Gemeenteraad 12 oktober 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard OV-knooppunten

  Het dashboard OV-knooppunten geeft duiding aan de OV-knooppunten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor OV-knooppunten 2021/2022

  In Noord-Holland worden de komende 8 jaar naar verwachting steeds meer…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar bestuurlijke toekomst Oostzaan

  Commissie Algemene Zaken 13 juli 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  1ste voortgangsrapportage Reg. Energiestrategie (RES) NH Zuid

  Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 13 april 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Potentieonderzoek geothermie Noord-Holland en Flevoland

  Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 maart 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapportage beheer en telling Damherten 2021-2022

  Gemeenteraad 16 maart 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport Evaluatie regionale, bestuurlijke processamenwerking Formule 1 evenement Zandvoort 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontsnipperingsbeeld Provincie Noord-Holland

  Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 80…

  Lees meer over
 • Openbaar

  The Future Street

  By Dr.ir. Wei-Shan Chen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Recreatieschappen incl. begroting 2023

  Gemeenteraad 14 september 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bevolkingsprognose Noord-Holland 2021-2050

  Bevolking, huishoudens en woningbehoefte

  Lees meer over
 • Openbaar

  Arbeidsmigranten in de provincie Noord Holland

  Gemeenteraad 22 juni 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jaarrekening Centraal Nautisch Beheer - NZKG

  Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Noord-Holland Zuid (NHZ)

  Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningbouwmonitor 2021

  Productie, plancapaciteit en woningbehoefte

  Lees meer over
 • Openbaar

  Provinciale weerbaarheid tegen ondermijning ‘Bewust Beter Samen Delen’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019-2020

  De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor Werklocaties Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020

  De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor Detailhandel Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor arbeidsmarkt 2019-2020

  De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor arbeidsmarkt en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport uitvoering Wet Bibob door gemeenten

  De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pilots burgerparticipatie provincie Noord-Holland

  Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in de periode…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Social Return beleid

  Social return is met ingang van 1 januari 2016 onderdeel van het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Investeringsgereed programma PIM en Versnellingsprogramma GO!-NH

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek haalbaarheid tunnel

  Landschapsplan A8-A9

  Lees meer over