Artikel

Rapportage beheer en telling Damherten 2021-2022

Gemeenteraad 16 maart 2023

Het beheer van de populatie damherten in Noord- en Zuid-Holland is in de afgelopen jaren uitgevoerd volgens het faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2016 – 2020. Inmiddels is een nieuw beheerplan voor de periode 2021-2026 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van zowel Noord- als Zuid-Holland en zijn op basis hiervan de benodigde ontheffingen afgegeven. Op grond hiervan is het beheer voortgezet. Het populatiebeheer is onderdeel van een in het beheerplan beschreven samenhangend pakket aan maatregelen om de schade aan flora en fauna, het verkeer en landbouwgewassen terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau en daarbij tegelijkertijd het duurzaam voortbestaan van de populatie te garanderen.

Behandeld in Gemeenteraad 16 maart 2023, 15 februari 2023, 26 januari 2023, Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022 en 17 november 2022, 12 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: Waternet, Maaike Veer,maaike.veer@waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

 

Bron:

‘Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland’
info@fbenoordholland.nl
https://fbenoordholland.nl/

Aanvullende informatie

Media

Documenten