Artikel

Potentieonderzoek geothermie Noord-Holland en Flevoland

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 maart 2023

De gemeente Amsterdam werkt aan een aardgasvrije stad in 2040 en een klimaatneutrale stad in
2050. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal (2020) en het Amsterdams Coalitieakkoord
(2022-2026) is aangegeven dat we onderzoek doen naar de potentie van aardwarmte (of:
geothermie). Het mini-burgerberaad Amsterdam (2022) heeft ook het voorstel gedaan om
aardwarmte in te zetten als duurzame warmtebron.
Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Vattenfall en Eneco hebben op 13 januari 2023
gezamenlijk een opsporingsvergunning voor aardwarmte verkregen.


Deze publieksrapportage

 

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 maart 2023, 23 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte & Duurzaamheid, Linda Vos, l.vos@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:   IF Technology - info@iftechnology.nl - www.iftechnology.nl

Behandeld door Lara Borst, Quinten Boersma, Jasper Kwee

OPDRACHTGEVER

Provincie Noord-Holland (mede namens provincie Flevoland en EBN)

Contactpersoon: R. van Os-van den Abeelen

BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, EBN, TNO

 

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten