Artikel

Arbeidsmigranten in de provincie Noord Holland

Gemeenteraad 22 juni 2022

Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft zich via zeven regionale Greenports en tuinbouwregio’s verenigd in Greenports Nederland. Vanuit het strategisch platform GreenBoard wordt samengewerkt in een
kennisdelingsprogramma. Binnen de samenwerking is bij de landelijke werktafel huisvesting internationale werknemers behoefte om inzicht te krijgen in het aantal en de belangrijkste kenmerken van arbeidsmigranten op landelijk en provinciaal niveau. Het rapport bevat informatie over de populatie
arbeidsmigranten in de provincie Noord-Holland. Op dat schaalniveau zijn gegevens voornamelijk gepresenteerd, daarnaast wordt in dit rapport gerefereerd aan en vergeleken met het landelijk niveau. Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie van zes provinciale rapporten (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg).

Behandeld in Gemeenteraad 22 juni 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Opdrachtgever
Greenports Nederland

Projectteam Decisio
Gerwin van der Meulen

Suzanne Steegman

Peter Haanen

Sebastiaan Tieleman

Guus Kersten


info@decisio.nl

www.decisio.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten