Artikel

Rapport KIS inzake vrouwelijke statushouders

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020

In het rapport wordt verslag gedaan van verdiepend onderzoek in drie gemeenten naar het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders. We laten vrouwelijke statushouders zelf aan het woord en brengen hiermee in beeld wat hun ambities en verwachtingen zijn als het gaat om werken in Nederland en de wijze waarop zij (hierbij) ondersteund worden in de gemeente. We spraken ook met klantmanagers en enkele professionals van organisaties die vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk of een opleiding en tekenden op welke kansen en belemmeringen zij hierbij zien.

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op.

 

Behandeld in de commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020

Behandelend ambtenaar : Niels Tubbing, n.tubbing@amsterdam.nl , Cluster Sociaal/Werk

 

Voor meer info klik hier

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten