Artikel

Ruimere werkmogelijkheden asielzoekers

Asielzoekers die naar Nederland komen hebben een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Pas wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ ontvangt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en ‘statushouder ’ wordt, kan hij, net als Nederlanders, vrij aan het werk in loondienst of als zelfstandige. De beperkte toegang van asielzoekers tot de Nederlandse arbeidsmarkt heeft belangrijke maatschappelijke nadelen in termen van het mislopen van arbeidspotentieel, hogere kosten voor sociale voorzieningen en een minder gemakkelijke integratie van asielzoekers. Er is daarom behoefte aan meer inzicht in de voor- en nadelen van een verruiming van werkmogelijkheden voor asielzoekers.

@ SEO Economisch Onderzoek

Afbeelding credits

Header afbeelding: Vrijheid_canva.png

Media

Documenten