Artikel

BSc scriptie: Macht en onderdanigheid. Javaanse contractarbeiders en Surinaamse machtsstructuren, 1890 - 1933

"In het onderliggende onderzoek wordt geprobeerd de reacties van Javaanse contractarbeiders op hun leefomstandigheden in Suriname te omschrijven. Daarbij komen een paar punten aan de orde. Allereerst wordt gekeken naar het stelsel van contractarbeid zelf en naar de migratie vanuit Nederlands Oost-Indië naar Suriname. Het is van belang de omstandigheden van de migratie, alsmede de motieven die de contractarbeiders hadden om te migreren, in kaart te brengen. Deze factoren zullen hun invloed hebben gehad op de manier waarop de contractanten in Suriname reageerden op hun omstandigheden. Het ligt voor de hand dat mensen die tegen hun wil in zijn gemigreerd, of mensen die misleid waren bij de voorlichting over Suriname anders reageerden dan mensen die wisten waar ze aan begonnen waren. Vervolgens komt in hoofdstuk twee het institutionele kader van de contractarbeid in Suriname aan bod. Dit kader bepaalde voor een groot gedeelte op welke wijzen Javaanse contractarbeiders konden reageren op hun situatie. Het was ontworpen door koloniale bestuurders en planters die er direct belang bij hadden dat de contractarbeiders zo rustig mogelijk hun werk zouden doen. Desondanks hadden de planters geen absolute macht over hun arbeiders. In hoofdstuk drie wordt getracht de verschillende reacties, zowel legaal als illegaal, die de zware leefomstandigheden op de plantages onder Javaanse contractarbeiders uitlokten, systematisch te beschrijven. Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk een korte blik geworpen op het beleid van de koloniale overheid met betrekking tot Javanen die na hun tijd als contractarbeider in Suriname bleven wonen als kolonist en de reacties die dit beleid opriep onder de Javanen."

Auteur: Gerhard de Kok

Bron: Leiden.edu

Omslag: Javaanse contractarbeiders gefotografeerd vlak voor hun vertrek naar Suriname (Bron: Nationaal Archief Den Haag, Historische Database Suriname.)

Media

Documenten