Artikel

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Noord-Holland Zuid (NHZ)

Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Klimaatverandering klopt steeds harder op onze deur. De overstromingen in Zuid-Limburg in de zomer van 2021 maakten pijnlijk duidelijk dat de gevolgen ook in ons land merkbaar zijn. Toch is het belangrijk ons te realiseren dat de energietransitie niet alleen een harde noodzaak is, maar ook kansen biedt.
Met de energietransitie kunnen we ontwikkelingen in gang zetten, die onze steden, dorpen, wijken, bedrijven en verenigingen sterker en flexibeler maken. In dit uitvoeringsprogramma geven wij – gemeenten, provincie en waterschappen – aan hoe we de komende jaren slagvaardig en in gezamenlijkheid uitvoering willen geven aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Pascal Hament, p.hament@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: ENERGIEREGIO NOORDHOLLANDZUID

Redactionele en tekstuele ondersteuning:
Royal HaskoningDHV - www.energieregionhz.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten