Artikel

1ste voortgangsrapportage Reg. Energiestrategie (RES) NH Zuid

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 13 april 2023

Dit is de eerste voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid na oplevering en vaststelling van de RES 1.0 in juli 2021 en het uitvoeringsprogramma eind 2021/begin 2022. In dit document wordt zicht gegeven op de status van de uitvoering, of er bijsturing nodig is en wanneer de Herijking van de RES (2.0) nodig zal zijn. Het doel van de voortgangsrapportage is het beantwoorden van de vraag of de regio op koers ligt voor het RES-bod 2030 (de ambitie van 2,7 TWh) voor de opwek van hernieuwbare energie. In de Regionale Structuur Warmte (RSW) zijn werk-
afspraken gemaakt over het omgaan met bovenlokale warmtebronnen. Deze bronnen maken geen onderdeel uit van het RES-bod en zijn zodoende niet opgenomen in deze rapportage.

 

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 13 april 2023 en 23 maart 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Eginhard Rot, RESAmsterdam@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Colofon
Analyses en ondersteuning:

Royal Haskoning

Design:

Beautiful Minds

Meer informatie is te vinden op

www.energieregionh.

Aanvullende informatie

Media

Documenten