Redacteur

Julia Huisman

Ruimte & Duurzaamheid

Beleidsadviseur Groen

 • Collectie (2)

  Team Stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Team Nieuwe Opgaven (R&D)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport TNO monitoring luide voertuigen in Amsterdam

  Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Impuls Schoolpleinen - Kennisdocument

  Dit kennisdocument bevat de ervaringen (belangrijkste do’s en don’ts) van…

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Team Metropool

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Rats in the city

  Presentatie Jan Buijs (GGD) en Emiel van Loon (UvA)

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis - Roof Buzz: The relation between pollinator diversity and green roof characteristics

  Lees meer over
 • Openbaar

  Noorder IJplas, Ruimtelijk Toetsingskader 2020 - 2030

  Gemeenteraad 31 maart 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taxon Expeditie Slatuinen

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groenvisie 2050: een leefbare stad voor mens en dier

  Gemeenteraad 16 december 2020

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taxon Expeditie Wilmkebreek Polder

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taxon Expeditie Keurtuinen Grachtengordel

  Eindrapport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taxon Expedities; Urbane community science expedities

  Presentatie Prof. Dr. Menno Schilthuizen (Sr. Researcher Naturalis)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eetbare Tuin Artis

  Presentatie door Ton Hilhorst

  Lees meer over
 • Openbaar

  Presentatie - Groene verstedelijking: van decorgroen naar functioneel groen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Artikel - Van Decorgroen naar Functioneel Groen

  Groen heeft positieve impact op meerdere gemeentelijke portefeuilles

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Toekomstplan Gaasperplas, 2020 en verder

  Gemeenteraad 4/5 november 2020

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Water & Ecology

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Nature-Based Solutions

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Fundamenteel Ecologisch Onderzoek

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Visstandbeheerplan Amsterdam Nieuw-West 2019

  Binnen de Amsterdams Hengelsportvereniging is een Commissie Water- en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Minder hondenbeten

  Puzzelen naar veiligheid voor mens en dier

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bijtprotocol Amsterdam

  Het Bijtprotocol beoogt duidelijkheid te geven over de wijze waarop wordt…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vissterfte protocol Amsterdam

  Vissen vormen een kwetsbare groep van dieren, die sterk reageert op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid - Inspraakversie

  Meer te doen voor meer Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Visie Openbare Ruimte 2025

  De huiskamer van alle Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tussen natuur en ontspanning

  Cultuurhistorische verkenning Amsterdamse Bos

  Lees meer over
 • Openbaar

  Plein, park of veld?

  Cultuurhistorische verkenning van het Museumplein en omgeving in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van licht, lucht en groen word je een beter mens

  Cultuurhistorische analyse van de tuin in de Amsterdamse stedenbouw

  Lees meer over
 • Openbaar

  Cultuurhistorische verkenning Gaasperplaspark (Floriade 1982)

  De cultuurhistorische verkenning Gaasperplaspark (Floriade ’82) heeft…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Cultuurhistorische verkenning Rembrandtpark

  De cultuurhistorische verkenning Rembrandtpark is gemaakt in opdracht van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gebruiksanalyse Rembrandtpark

  Een gebruiksanalyse op basis van het Groot Groenonderzoek (2013)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Checklist en stappenplan herinrichting schoolpleinen

  In het kader van Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bodem, flora en fauna onderzoeken groene evenementenlocaties

  Bij de vaststelling van het stedelijk evenementenbeleid (18 februari 2018…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wild Amsterdam

  Een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor een natuurrijk Amsterdam 2020…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie vijf groene subsidieregelingen

  Op 5 februari 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders vijf…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Denk dieper!

  Toekomst van de Amsterdamse ondergrond

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voorkomen van Dreissena mosselen rondom IJburg

  In het kader van de ontheffing van de Wet Natuurbescherming (voorheen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Natuurvisie Tuinen van West

  Advies over natuurwaarden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterwarm

  Gebiedstypologie warmte-eiland Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Programma van eisen De Tuinen van West

  Voor u ligt het Programma van Eisen (PvE) voor de Tuinen van West. Dit PvE…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ecologisch onderzoek Noorder IJplas

  Dit rapport geeft een overzicht van de huidige hydromorfologische, fysisch

  Lees meer over
 • Openbaar

  Cultuurhistorische verkenning Oosterpark

  In dit onderzoek zijn de kenmerkende kwaliteiten van het park benoemd.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Visie verdubbeling Oosterpark

  Het Oosterpark is één van de populairste Amsterdamse buurt/stadsparken. In…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stand van zaken Agenda Dieren 2015-2018

  De stand van zaken uitvoering acties en beleid naar aanleiding van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontwikkelplan Rembrandtpark '23

  Rembrandtpark ‘23 is geen blauwdruk maar een ontwikkelstrategie. Hiermee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stadsrandpolder Waterland

  Beleidsvisie en toetskader

  Lees meer over
 • Openbaar

  Fiets Groen Amsterdam

  In deze folder hebben we onze ideeën gepresenteerd voor het project ‘Fiets…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Essenties van het Rembrandtpark

  De rol van parken wordt met een drukke stad steeds groter. Het park moet…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vleermuisonderzoek, Science Park

  In het kader van de flora- en faunawet

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Waterbestendige Stad

  Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kansenkaart Vondelpark

  De kansenkaart Vondelpark is een gezamelijk advies van de stakeholders van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaporation from (Blue-)Green Roofs: Assessing the Benefits of a Storage and Capillary Irrigation System Based on Measurements and…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Ondergrond

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Geluid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennispaper: Waar koop ik een duurzaam multifunctioneel dak?

  Handreiking voor dakeigenaren

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Water

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Dierenwelzijn

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Luchtkwaliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (25)

  Stadsecologie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Natuurinclusief Bouwen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Bosplan 2012-2016

  Het Amsterdamse Bos: een uniek stadsbos

  Lees meer over
 • Openbaar

  Project Smartroof 2.0

  Resultaatoverzicht voor de groeiseizoenen 2017 en 2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vleermuizen in de stadparken van Amsterdam

  Onderzoek naar de diversiteit van vleermuizen in 19 stadsparken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wilde bijen in het Amsterdamse Bos in relatie tot de honingbijen

  Doordat wilde bijen sinds 2012 enorm in de belangstelling zijn gekomen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Broedvogelrapport Amsterdamse parken 2019

  Inventarisatie 2019

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inventarisatie van gierzwaluwen in Amsterdam, Amstelveen en Diemen

  Vijf jaar onderzoek aan de nestplaatsen (2013-2017)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bouw Groen en Blauw

  Inspiratie voor Rainproof & Natuurinclusief bouwen op Centrumeiland…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gaasperpark

  Ontwerp waterspeelplaats

  Lees meer over
 • Openbaar

  Watervisie Amsterdam 2040

  Het water in Amsterdam is voor iedereen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Agenda Dieren 2015 - 2018

  Een diervriendelijk Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Plan voor een groene Zuidas

  Voorliggend ‘Plan voor een groene Zuidas’ bestaat uit een algemene…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Agenda Groen 2015 - 2018

  Investeren in de tuin van de Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Agenda Groen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Natuurwaarden in kaart 2016

  De Natuurwaardenkaart Amsterdam 2016 geeft de totale natuurwaarde voor de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Natuurinclusieve kade

  Duivendrechtsevaart

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams Groen

  Waardering van de bijdrage van de natuur aan de mens

  Lees meer over
 • Collectie (21)

  Onderzoek 2019 Ruimte en Duurzaamheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Projecten Ruimte en Duurzaamheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Onderzoek 2018 Ruimte en Duurzaamheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (21)

  Onderzoek 2017 Ruimte en Duurzaamheid

  Openbaar
  Lees meer over