Artikel

Wild Amsterdam

Een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor een natuurrijk Amsterdam 2020 - 2025

In 2018 werd het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd: een plan waarin wetenschap,
bedrijfsleven, natuur- en landbouworganisaties zich samen een soortenrijk Nederland voorstelden.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel richt zich in eerste instantie op het platteland. Maar wat kunnen steden doen om het tij te keren? In Nederland woont 74% van de bevolking in de stad of suburban kernen. Natuur is in zichzelf waardevol, en draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Bomen zorgen voor schaduw, insecten bestuiven bloemen en zicht op natuur is aantoonbaar goed voor ons welzijn. Wanneer we de wereld beschouwen als een groot natuurgebied waar ook mensen wonen, levert dat vragen en ideeën op over het samenleven van mensen met al die dieren en planten. Op die manier kunnen we ook naar de stad kijken, als een bijzondere biotoop, waar allerlei leven zich thuis voelt. Die biotoop kunnen we rijker en diverser maken. De stad kan bij uitstek een plek worden waar mensen, planten en dieren met èn naast elkaar kunnen leven en elkaar kunnen ontmoeten. De opgave is daarom simpel: als we bouwen aan de stad, moeten we bouwen voor mensen, planten en dieren.

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.piqsel.com

Media

Documenten