Artikel

Agenda Groen 2015 - 2018

Investeren in de tuin van de Amsterdammers

Op 30 september 2015 heeft de raad de Agenda Groen vastgesteld. In deze agenda heeft Amsterdam de koers uitgezet voor investeringen in het groen in de periode 2015 tot en met 2018. Daarmee wordt richting gegeven aan initiatieven vanuit de gemeente, andere organisaties, ondernemers en bewoners. De prioriteit ligt in deze collegeperiode op vier thema’s: Stadsparken, Klimaat en biodiversiteit, Groen in de buurt en Verbindingen en toegankelijkheid. Voor die thema's geeft de de Agenda Groen aan wat de doelstellingen zijn richting 2040 en wat de focus is voor de periode 2015-2018.

Tekst: Wouter van der Veur en Geertje Wijten
Redactie en communicatie: Pauline Koerselman
Met bijdragen van: Niek Bosch, Geert Timmermans, Hans Kaljee, Piet Eilander, Harry de Vries en vele anderen.
Vormgeving en kaartmateriaal: Bart de Vries

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten