Collectie (20)

Onderzoek 2017 Ruimte en Duurzaamheid

Meer informatie

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De afdeling Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de stad Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkelingen.

Bron: amsterdam.nl

Afbeelding credits

Icon afbeelding: totaalvisiekaart structuurvisie amsterdam 2040 van https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/

Sorteren op: