Artikel

Voedsel en Amsterdam 2014

Een voedselvisie en agenda voor de stad

In ‘Voedsel en Amsterdam’ vindt u de visie van het College van B en W op de veelomvattende relatie tussen de stad en haar voedsel. De vele initiatieven in stad geven hier uiting aan. Als gemeente willen wij die initiatieven stimuleren. We willen eraan bijdragen dat initiatieven gemakkelijker van de grond kunnen komen en elkaar weten te vinden en we willen de juiste randvoorwaarden creëren om effectief te kunnen zijn. In dit document hebben wij daarom een ‘voedselagenda’ opgenomen, hierin staat onze concrete inzet beschreven.

Dit is een speciale uitgave van de Voedselvisie van de gemeente Amsterdam ter gelegenheid van het Food Film Festival 2014.

De digitale versie van de Voedselvisie is beschikbaar via www.amsterdam.nl/stadslandbouw

De Voedselvisie is opgesteld door een projectgroep met vertegenwoordigers van: ANMEC, Amsterdam Economic Board en het Programmateam Gezond Gewicht,
Economische Zaken en de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam.

Foto’s: Maartje Strijbis

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: flickr.com

Icon afbeelding: flickr.com

Media

Documenten