Artikel

Betaalbaarheid gezonde voeding

Gemeenteraad 10 mei 2023

In deze factsheet verkent O&S:
- Hoeveel Amsterdammers vanwege een kwetsbare positie mogelijk geen gezonde voeding kunnen betalen;
- In welke mate Amsterdammers te maken hebben met verminderde voedselzekerheid;
- Welke verschillen er zijn in voedingsgewoonten tussen Amsterdammers, waarbij met name wordt ingezoomd op de groep met een laag inkomen.

Voor het onderzoek heeft O&S gebruik gemaakt van CBS-microdata en van een enquête onder panelrespondenten.

Behandeld in Gemeenteraad 10 mei 2023 en Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 29 maart 2023, 8 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Annelies van Loon (GGD) - avloon@ggd.amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier 

 

 

In Zuidoost, Noord en Nieuw-West wonen relatief veel Amsterdammers ineen kwetsbare positie. Vooral ouderen, eenoudergezinnen, gezinnen met oudere kinderen en met drie of meer kinderen zitten vaak in een kwetsbare positie.

 

Bron O&S

Auteurs: Soufyan Ahamiane, Ellen Lindeman, Laure Michon, Idske de Jong
E-mailadres:
l.michon@amsterdam.n

Aanvullende informatie

Media

Documenten