Artikel

Betaalbaarheid gezonde voeding in Amsterdam

Verkennend onderzoek naar de aard en omvang van de groep die problemen heeft met de betaalbaarheid van gezonde voeding in Amsterdam.

 

 


Auteurs: Soufyan Ahamiane, Ellen Lindeman, Laure Michon, Idske de Jong (Onderzoek & Statistiek, gemeente Amsterdam) in opdracht van: GGD Amsterdam

Media

Documenten