Artikel

Muurplanten in Amsterdam 2009

Inventarisatierapport waterkerende basalt- en bakstenen grachtenmuren, kaden, bruggen, sluizen en gemalen van Amsterdam

In 2009 is het gebied binnen de ring A10 van Amsterdam geïnventariseerd op de aanwezigheid van muurplanten. In 52 kilometerhokken zijn alle grachten, kaden, bruggen, sluizen en gemalen geïnventariseerd. Binnen de inventarisatie is speciaal gekeken naar Beschermde en Rode Lijst 2000 soorten en naar Aandachtsoorten. Uit de bij elkaar gebrachte waarnemingen blijkt dat het goed gaat met de muurplanten in Amsterdam.

In 37 van de 52 onderzochte kilometerhokken zijn muurplanten waargenomen en in het totaal zijn 27 verschillende soorten aangetroffen. De waarnemingen zijn verwerkt in een totaallijst muurplanten, die vergeleken is met de bevindingen van 2007 in Amsterdam.
Uit de bij elkaar gebrachte waarnemingen blijkt dat het goed gaat met de muurplanten in Amsterdam. Schubvaren, Zwartsteel, Steenbreekvaren, Gewone ijzervaren, Smalle ijzervaren, Stijve naaldvaren, Moerasvaren, Spoorbloem, Muurfijnstraal, Klein glaskruid, Tripmadam en Muurnavel zijn in aantallen toegenomen. Gelijk gebleven zijn: Groensteel, Blaasvaren, Tongvaren, Adelaarsvaren, Brede eikvaren, Halsbloem, Slaapkamergeluk, Driebladvetkruid en Vijgenboom. Achteruit gegaan zijn: Gele helmbloem en Stijf hardgras. Verdwenen is Zachte naaldvaren. Nieuw is IJzerhard. Opvallende uitkomst is het aantal Steenbreekvarens in Amsterdam (5505 expl.), dat de aantallen in Zuid-Limburg (4000 expl.) voorbijstreeft.

Muurplanten in Amsterdam 2009

©Valentijn ten Hoopen et al.,2010, Werk en Adviesgroep Muurplanten Noord-Holland

Auteurs: Valentijn ten Hoopen, Wendy Bach Kolling, Cora Bruin, Lida den Ouden, Paul van den Boogaard, Paul van Deursen, Claud Biemans, Bart Slot, Nancy de Bakker, Bertien Besteman en Ton Denters

foto omslag © 2006 Valentijn ten Hoopen. Blaasvaren op Willem I-sluis te Amsterdam

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: pixabay

Media

Documenten