Artikel

Plan voor een groene Zuidas

Voorliggend ‘Plan voor een groene Zuidas’ bestaat uit een algemene werkwijze voor groen in de stad en een specifieke aanpak voor Zuidas. De werkwijze is opgebouwd uit waarden, schalen en thema’s. Zuidas wil groen met gebruiks-, belevings- en/of toekomstwaarden creëren. Er wordt gekeken naar alle ruimtelijke schalen van groen: van metropolitaan landschap tot aan de kavel. De schalen vormen samen het groene raamwerk waarin belangrijke thema’s als gebruik, water en biodiversiteit, die inherent verbonden zijn aan groen, een plek krijgen en bijdragen aan het creëren van waarden.

Om de groenere identiteit van Zuidas te verwezenlijken wordt er met het plan ingezet op:
• procesverandering binnen de organisatie van Zuidas;
• instrumenten die Zuidas kan inzetten om de groene inrichting van de private en openbare ruimte te stimuleren;
• concrete maatregelen (per deelgebied) voor een groene inrichting van de openbare ruimte.

Opgesteld door het groenteam Zuidas:
Ton Muller (R&D)
Kim Kool (R&D)
Maarten van Casteren (Zuidas)
Nicole Pruszner (PMB)
Martine van Beek (PMB)
Jan Willem Obbink (IB)

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten