Artikel

Ecologische Visie

Ecologie, biodiversiteit en groene verbindingen in Amsterdam

In aanvulling op de structuurvisie “Amsterdam 2040: economisch sterk en duurzaam” geeft de ecologische visie een nadere precisering van de ecologische structuur in Amsterdam.
Passend bij de provinciale doelstellingen, wordt ingezet op een ecologisch netwerk van groene gebieden die met elkaar verbonden worden. De verbindingen zorgen voor een uitbreiding van het leefgebied van diverse soorten. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt. Om de verbindingen te kunnen verbeteren zijn alle knelpunten in kaart gebracht en oplossingen hiervoor aangedragen.

Bron: Gemeente Amsterdam

Auteurs: G. Timmermans & R. Daalder (DRO)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten