Artikel

Broedvogelrapport Amsterdamse parken 2019

Inventarisatie 2019

Aanleiding tot het onderzoek
De gemeente Amsterdam heeft aan Ecologisch Onderzoeks en Adviesbureau Van der Goes en Groot opdracht verleend tot een broedvogelinventarisatie in 19 Amsterdamse stadsparken. De parken worden intensief gebruikt voor tal van recreatieve doeleinden. Door een nulmeting uit te voeren van broedvogels kan de toekomstige ontwikkeling van de broedvogelstand in de parken worden gemonitord.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in aanwezigheid en de verspreiding van broedvogels binnen de onderzochte parken. Door de resultaten te vergelijken met gegevens van eerdere beschikbare inventarisaties in enkele van de onderzochte parken kan tevens de aantal ontwikkeling van de broedvogelbevolking worden geanalyseerd.

Zie deze link voor een overzicht van broedvogels in parken op maps.amsterdam 

In opdracht van Gemeente Amsterdam
© Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoeksbureau
Auteurs: F.M. van Groen, S.C. Wytema 

 

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Rose-ringed_Parakeet_eating_leaves.jpg

Media

Documenten