Artikel

Natuurvisie Tuinen van West

Advies over natuurwaarden

De gemeente Amsterdam ontwikkelt een groot groen recreatiegebied: de Tuinen van West. Het Programma van Eisen voor het gebied is in 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. De ecologische waarden van het gebied zijn nog niet volledig in kaart gebracht. Om een juiste afweging te kunnen maken tussen natuur en recreatie, is deze informatie wel nodig. De Stuurgroep Tuinen van West heeft daarom een natuurvisie laten schrijven.

Tekst: Vivian Siebering (Cailin Partners)
Illustraties: uit rapport ‘Natuurvisie Tuinen van West’, ‘Programma van Eisen Tuinen van West’ en ‘Beeldkwaliteitsplan’

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten