Artikel

Inventarisatie van gierzwaluwen in Amsterdam, Amstelveen en Diemen

Vijf jaar onderzoek aan de nestplaatsen (2013-2017)

Van 2013 tot en met 2017 is in opdracht van de gemeente Amsterdam, en later ook in de gemeenten Diemen (2016) en Amstelveen (2016, 2017), onderzoek verricht naar verspreiding en aantal nestplaatsen van gierzwaluwen. Dit onderzoek heeft als doel een inventarisatie van nestplaatsen, zodat deze beter beschermd kunnen worden bij sloop, renovatie en onderhoud van panden. De nestplaatsen zijn jaarrond beschermd (Wet natuurbescherming 2017), maar er is veel onwetendheid bij bewoners, huis-eigenaren en overheid. De gemeenten ontvangen door dit project adreslijsten met aanvullende data over de nestplaatsen en kunnen dit bij de vergunningverlening gebruiken. Dit is tevens een onderzoek naar populatiegrootte.

Auteurs: Gert de Jong & Koen Wonders 

Zie ook: https://maps.amsterdam.nl/vogels/

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: wikimedia.org

Icon afbeelding: wikimedia.org

Media

Documenten