Collectie (15)

De Bewoners

De stad is een soortenrijke plek met meer dan een triljoen inwoners. De mensen, dieren, insecten, bomen, planten, schimmels en microben hebben elk een eigen plek in de stad waar ze zich thuis voelen. Wilde dieren vinden hun weg in ons stedelijk netwerk van rioolbuizen, tunnels, waterwegen en gebouwen. Insecten krijgen een steeds grotere habitat door het toenemen van stadsbossen, parken en moestuintjes. Tegelijkertijd bevordert de natuur in de stad het welzijn van de mensen en vormt het een fijnere plek om te wonen.

In deze collectie vindt u artikelen die u meer vertellen over de bewoners van de stad.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Piqsels - vogels

Icon afbeelding: Pixabay - bijen

Sorteren op: