Artikel

Bodem, flora en fauna onderzoeken groene evenementenlocaties

Bij de vaststelling van het stedelijk evenementenbeleid (18 februari 2018) zijn zorgen geuit of de stadsparken en andere groene locaties de drukte van evenementen wel aan kunnen. De stad is drukker geworden en het groen is steeds meer een belangrijk rustpunt om op adem te komen. Niet alleen voor de Amsterdammer, het is ook het leefgebied voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Het maakt de stad als geheel leefbaar.

Om te weten te komen of evenementen schadelijk zijn voor het groen, is in 2019 grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke kwetsbaarheid van de bodem en de ecologie. In specifiek is gekeken naar naar waterhuishouding (wateroverlast), bodem eigenschappen (verdichting, zuurstof, samenstelling, hoogtemeting), kwaliteit en kwetsbaarheid groentypen, en de biodiversiteit wilde bijen en broedvogels. De onderzoeken zijn gestart voor het evenementenseizoen (april) en bepaalde metingen zijn herhaald (zoals mate van bodemverdichting) gedurende het festivalseizoen.

Afbeelding credits

Header afbeelding: J. Huisman (R&D)

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten