Artikel

Programma van eisen De Tuinen van West

Voor u ligt het Programma van Eisen (PvE) voor de Tuinen van West. Dit PvE bestaat uit verschillende delen:

1 Waar staan we nu?
Dit deel beschrijft de opgave, de status van het product, de relevante beleidskaders en bevat een gebiedsbeschrijving.

2 Waar willen we naar toe?
Dit deel beschrijft de opgave voor de Tuinen van West, van global naar programma van eisen. Uitgaande van de randvoorwaarden die volgen uit het huidige beleid en n.a.v. het behoefteonderzoek is per deelgebiedje een programma van eisen opgesteld. Daarnaast wordt een overzicht gepresenteerd van de voorstellen voor nieuwe of te vernieuwen recreatieve routes in het hele plangebied.

3 Hoe komen we daar?
Dit deel beschrijft het kostenplaatje, een strategie voor financiering alsmede de organisatie van het beheer. Ook wordt een ‘routekaart’ voor de ontwikkeling van het gebied (plan van aanpak) gepresenteerd

In opdracht van de stuurgroep Tuinen van West:
Marijke Vos, wethouder Openbare ruimte en Groen centrale stad
Tys de Ruijter, portefeuillehouder groen stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Wouter Looman, portefeuillehouder groen stadsdeel Osdorp
Dirk de Jager, portefeuillehouder groen stadsdeel Westerpark

Ambtelijke projectgroep

Centrale stad (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam)
Johan van Zoest (voorzitter)
Geertje Wijten/Hendrike Ensink

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer:
Karin van Breenen
Pieter Boekschooten

Stadsdeel Osdorp:
Diane Mereboer
Hendrik Baas

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten