Artikel

Groenvisie 2050: een leefbare stad voor mens en dier

Gemeenteraad 16 december 2020

In een groeiend Amsterdam is er aandacht nodig voor aanleg, behoud en beheer van groen, zodat iedereen daarvan kan blijven genieten. De Groenvisie schetst een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe dit zich tussen nu en 2050 verder kan ontwikkelen. Amsterdam is een mooie groene stad en ze wordt nog mooier. De toekomstige stad is een stad in het groen. We zien een stad voor ons waar meer mensen wonen, werken en recreëren, waar we de openbare ruimte met steeds meer Amsterdammers en bezoekers delen en waar het prettig verblijven is voor iedereen. We zien voldoende mogelijkhe-den voor dieren en planten om te leven en voor mensen om daarvan te genieten. Door de opgave om de stad te verdichten met nieuwe woningbouw en de opgaves rondom energie en mobiliteit wordt het drukker in de open ruimte. Tegelijk groeit de behoefte om dichtbij de woning gebruik te maken van een prettige groene ruimte. Gezien het belang van groen, mogen de stedelijke opgaven niet ten koste gaan van de groene ruimte en de kwaliteit daarvan. We gaan juist, waar mogelijk, meer groen maken en het bestaande groen beter benutten.

Behandeld in Gemeenteraad 16 december 2020 en Commissie Wonen en Bouwen 9 december 2020
Behandelend ambtenaar: Geertje Wijten, g.wijten@amsterdam.nl, Ruimte & Duurzaamheid 
Voor meer informatie klik hier
Voor meer informatie Gemeenteraad 16 december 2020 klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: J. Huisman (R&D)

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten