Collectie (5)

De klimaatbestendige stad

Hoe bereiden we Amsterdam voor op de gevolgen van klimaatverandering?


Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden. Denk aan lange droogte perioden, meer hittegolven en extreme neerslag. Ook in Amsterdam worden deze gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder. Om de stad hiertegen te beschermen en de aarde niet verder uit te putten, is het nodig om van Amsterdam een klimaatbestendige en klimaatneutrale stad maken.

In deze collectie vindt u uiteenlopende onderzoeken rondom het thema klimaatverandering in de stad. Klik op 'meer informatie' voor een uitleg over de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

Deze collectie bevat de volgende onderdelen:

  • Nieuw Amsterdams Klimaat 2050

De Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal is een ambitiedocument met een lange termijn visie op de Amsterdamse energietransitie en acties voor de korte termijn. In de Routekaart beschrijven we de belangrijkste ingrediënten van onze strategie om de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te zetten en te houden.

  • Groenvisie 2050: een leefbare stad voor mens en dier

De Groenvisie schetst een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe dit zich tussen nu en 2050 verder kan ontwikkelen. Door de opgave om de stad te verdichten met nieuwe woningbouw en de opgaves rondom energie en mobiliteit wordt het drukker in de open ruimte. Tegelijk groeit de behoefte om dichtbij de woning gebruik te maken van een prettige groene ruimte. Gezien het belang van groen, mogen de stedelijke opgaven niet ten koste gaan van de groene ruimte en de kwaliteit daarvan.

  • Klimaat in de gemeenteraad

De gemeente heeft de ambitie om van Amsterdam een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te maken. Hiervoor heeft de gemeente onderzoek nodig naar thema's rondom duurzaamheid en groen in de stad om vervolgens visies, doelen en strategieën op te kunnen stellen. In deze collectie vind je verschillende onderzoeken en rapporten over het thema klimaat die behandeld zijn in de gemeenteraad.

  • De energietransitie 

De gemeente Amsterdam werkt aan een aardgasvrije, uitstootvrije en energieneutrale stad. Duurzame warmtebronnen, alternatieve brandstoffen en het duurzaam opwekken van elektriciteit uit zonne- en windenergie zijn daarbij van groot belang. In deze collectie vind je artikelen met betrekking tot de energietransitie in Amsterdam.

  • Klimaatbestendig inrichten

Om Amsterdam te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, is het belangrijk dat de klimaatbestendigheid van de stad wordt vergroot. Daarbij spelen waterlichamen en het vergroenen van de stad een grote rol. In deze collectie vind je oplossingen om overlast bij extreme weersomstandigheden te verminderen. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Hippopx

Icon afbeelding: Peakpx.com

Sorteren op: