Artikel

Wilde bijen in het Amsterdamse Bos in relatie tot de honingbijen

Doordat wilde bijen sinds 2012 enorm in de belangstelling zijn gekomen, wordt er in de gemeente Amsterdam steeds meer rekening gehouden met deze diergroep. Dit heeft ook betrekking op het Amsterdamse Bos. De bijensoortenrijkdom is bovendien een indicator voor de biodiversiteit in bredere zin. De beheerders van het Amsterdamse bos willen bij het beheer rekening houden met wilde bijen. Daarvoor was een onderzoek gewenst.

De vraagstelling hierbij is:
A) Welke soorten wilde bijen komen er voor?
B) Wat zijn de globale beheerrichtlijnen voor de wilde bijen in het Amsterdams bos?
C) Wat kan de invloed zijn van honingbijen op de populaties van wilde bijen?

Wilde bijen | maps.amsterdam.nl

Tekst: Arie Koster en Anneke Teepe
Foto’s: Anneke Teepe

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - bijen