Artikel

Voorkomen van Dreissena mosselen rondom IJburg

In het kader van de ontheffing van de Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet) voor de aanleg van IJburg is inzicht gewenst in de ontwikkelingen van de populatie Dreissena mosselen in het IJmeer rondom IJburg. Het voorliggende onderzoek sluit aan op de monitoringsresultaten van de ontwikkeling van de populatie Dreissena mosselen op de kunstmatige mosselbanken vak 0 en vak 1 (Dorenbosch et al., 2017). In het kader van de voorbereiding en opstart van werkzaamheden ten behoove van de ontwikkeling van IJburg tweede fase, is inzicht gewenst in de huidige verspreiding van Dreissena mosselen in een groter gebied rondom IJburg (buiten de bestaande kunstmatige mosselbanken vak 0 en 1). Tevens is inzicht gewenst hoe de populatie Dreissena mosselen zich verhoudt ten opzichte van de oorspronkelijke populatie mosselen zoals aanwezig in de periode 2006 - 2008 voor de aanleg van IJburg. Dit rapport gaat in op de huidige verspreiding van Dreissena mosselen in een ruimer gebied rondom IJburg en onderzoekt hoe de populatie zich verhoudt ten opzichte van 2006 - 2008 en welke processen het voorkomen van Dreissena mosselen beïnvloeden. Tevens worden aanbevelingen gegeven hoe de huidige inrichting geoptimaliseerd kan worden met betrekking tot het duurzaam in stand houden van Dreissena mosselbanken rondom IJburg.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Auteurs: dr. M. Dorenbosch, F.M.F. Driessen MSc., drs. J.H. Bergsma

© Bureau Waardenburg bv / Grond en Ontwikkeling - Gemeente Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.piqsels.com

Media

Documenten