Artikel

Tussen natuur en ontspanning

Cultuurhistorische verkenning Amsterdamse Bos

Sport en Bos heeft Monumenten en Archeologie (MenA) gevraagd om een cultuurhistorische verkenning (CHV) te maken van het Amsterdamse Bos. Zij is zich er terdege van bewust dat cultuurhistorische waarden die het Amsterdamse Bos vertegenwoordigt, in de toekomst een belangrijke rol moeten spelen bij aanpassing en herinrichting van het Bos. MenA heeft de cultuurhistorische waarden in kaart gebracht door onderzoek te doen naar de ontstaansgeschiedenis, ontwerp en aanleg van het Amsterdamse Bos. Kennis van de ontwerpprincipes die aan het ontwerp ten grondslag liggen en de daarmee verbonden cultuurhistorische waarden, helpen bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor het Bos, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het beheerplan. En, zoals gezegd, biedt de CHV aanknopingspunten bij de herinrichting van delen van het Bos, zoals het Bostheater of de hoofdentree. Binnen de organisatie van Sport en Bos kan de CHV bovendien gebruikt worden in de onderlinge communicatie tussen de afdelingen voor de onderbouwing van beleidskeuzes ten aanzien van gebruik en beheer.

Tekst: Jouke van der Werf m.m.v. Sofia Dupon
Redactie: Hester Aardse, Annelee Zomers

© Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam, 2016

Afbeelding credits

Header afbeelding: J. Huisman (R&D)

Icon afbeelding: www.commons.wikimedia.org

Media

Documenten