Artikel

Vleermuisonderzoek, Science Park

In het kader van de flora- en faunawet

Op verzoek van Projectbureau Zuidoostlob Amsterdam, is in het plangebied Science Park, Amsterdam, onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen. Gedurende het onderzoek werden binnen het plangebied twee vleermuissoorten aangetroffen: gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en rosse vleermuis (Nyctalus noctula).

Tekst, foto's en samenstelling: L M. van der Hout
In opdracht van: Projectbureau Zuidoostlob Amsterdam
Naam opdrachtgever: M. Muijsers

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.pikist.com

Media

Documenten