Artikel

Taxon Expeditie Slatuinen

Eindrapport

De biodiversiteit van steden is aan het toenemen; maar er wordt onevenredig veel aandacht besteed aan de meer charismatische leden van de stadsnatuur: vogels, zoogdieren, grotere planten, vlinders en bijen.De minder in het oog springende stadsflora en -fauna wordt vaak veronachtzaamd, hoewel deze samen het grootste deel van de biodiversiteit voor hun rekening nemen.

In een serie inventarisaties van Amsterdamse groengebieden door buurtbewoners samen met experts wordt gepoogd deze verborgen diergroepen te ontsluiten voor de niet-specialist, en tegelijkertijd een inventarisatie van deze groepen uit te voeren, waarvan de resultaten ten goede komen aan het ecologische beheer van deze terreinen.

Het hier voor u liggende rapport betreft een deelproject binnen dit programma, gewijd aan de kleinere diertjes in Natuurtuin. De Slatuinen in Amsterdam-West.

Colofon
Tekst: Menno Schilthuizen
Layout: Bart Van Camp
Amsterdam 2021
Alle waarnemingen zijn te vinden op waarneming.nl

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Slatuinen.jpg

Media

Documenten