Artikel

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen - Kennisdocument

Dit kennisdocument bevat de ervaringen (belangrijkste do’s en don’ts) van zo’n 5 jaar Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) en circa 100 opgeleverde pleinen. De adviezen zijn opgeschreven door de experts van AIS: Rainproof, natuur- en milieueducatie, GGD (bewegen/gezonde school) en Ruimte en Duurzaamheid (ontwerp/groen). Zij hebben de afgelopen jaren goed gezien wat wél en wat niet werkt.

Het kennisdocument is in algemene zin geschikt voor iedere school die het plein uitdagender en groener wil herinrichten. Ook voor overheden en organisaties die groene schoolpleinen willen stimuleren is het document nuttig. Voor hen zijn de ambtelijke Amsterdamse processen die in dit document worden omschreven minder relevant.

Datum van publicatie september 2021
Opgesteld door het project Amsterdamse Impuls Schoolpleinen, Gemeente Amsterdam

Directies Onderwijs, Jeugd, Zorgen en Diversiteit (OJZD), Ruimte & Duurzaamheid (R&D) en Projectmanagementbureau (PMB)

In samenwerking met
Amsterdam Rainproof, GGD Amsterdam, Amsterdams Natuur en Milieueducatie Centrum (ANMEC) en Natuur- en Milieu Educatie (NME)

Auteurs
Douwe de Voogt (Amsterdam Rainproof)
Dieuwertje Smolenaars (NME)
Elena Francissen (ANMEC)
Jennifer Vreeken (GGD Amsterdam)
Marije van de Veer (GGD Amsterdam)
Marije Schuurman (R&D Amsterdam)
Hortense Berkenveld (OJZD Amsterdam)
Wessel Haanstra (PMB Amsterdam)
Sarah Marinussen (PMB Amsterdam)

Vormgeving
Jurjen Tjallema (R&D Amsterdam)

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Kids-green.PNG

Media

Documenten