Redacteur

Debby Lieuw-On

Vervoerregio

Team Kennis en Onderzoek

 • Collectie (5)

  Beleid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  OV (Vervoerregio Amsterdam)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  CO2-uitstoot mobiliteit in de Vervoerregio Amsterdam

  De informatie uit dit rapport is één van de bouwstenen voor het Zero…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een duurzamere Vervoerregio Amsterdam: van ambities naar concrete maatregelen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar duurzame energieopwekking

  De informatie uit dit rapport is één van de bouwstenen voor het Zero…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet verkeer & meer

  Samen veilig onderweg

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Data bronnen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Smart mobility

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Vervoerregio Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheets Schoon & Duurzaam (NL/EN)

  De Vervoerregio Amsterdam streeft naar schonere en stillere mobiliteit…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Programma Schoon & Duurzaam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Zero Emissie Bus NL/ENG

  NL:
  De Vervoerregio Amsterdam streeft naar schoner en stiller openbaar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Roadmap Zero Emissie Mobiliteit

  Een roadmap van de doelstellingen van het programma Zero Emissie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meer zicht op regionaal reisgedrag: combinatie van OV-chipkaartgegevens bij de Vervoerregio Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  ODiN 2019 Noordvleugel: plausibiliteitsrapportage

  Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) is een jaarlijks onderzoek naar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis VU - Op weg naar inclusieve mobiliteit: een digitaal platform voor hulp onderweg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionaal Verkeersmodel VENOM

  VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg-en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Interoperabiliteit van deelfietsen

  Dit rapport geeft een oplossingskader voor het daadwerkelijk bereiken
  van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Metronet 2019 studie

  Memo waarin wordt beschreven hoe een toekomstig metronet er uit kan zien…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beter OV voor de stadsregio Amsterdam

  Discussiedocument gericht op meer en beter OV met dezelfde middelen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beleidskader Mobiliteit

  Op 12 december 2017 heeft de regioraad Het Beleidskader Mobiliteit van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Strategisch Kader Verkeer en Vervoer

  Het Strategisch Kader begint met de context, waarin achtereenvolgens aan…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Vervoerregio Amsterdam

  Ontwikkeling in de periode 2007-2016

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eindrapport effecten samenvoegen concessies Waterland en Zaanstreek

  Oriënterend rapport naar de effecten van het samenvoegen van de concessies…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OViN/ODiN

  Sinds eind jaren zeventig wordt in Nederland een doorlopend landelijk…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Metropolitane Fietsroutes

  Op naar een snel, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bijlagenrapport Metropolitane Fietsroutes

  Op naar een snel, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voortgangsrapportage 2018 Metropolitane Fietsroutes

  Metropoolregio Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Impactstudie Autonome Voertuigen

  Een toekomst waarin zelfrijdende voertuigen het verkeersbeeld in de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  HOV-beleid Vervoerregio

  Op 10 december 2017 startte Conexxion de nieuwe concessie Amstelland…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Fietsstudies - Vervoerregio Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  MIRT-onderzoek station Schiphol Eindrapportage werkgroep Verkeer & Vervoer

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Spoorstudies - Vervoerregio Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Atlas ruimtelijke ontwikkeling wonen en infrastructuur Metropoolregio Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regionale Thermometer Mobiliteit (2017)

  De Regionale Thermometer Mobiliteit toont met cijfers, kaarten en andere…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Strategische Visie Mobiliteit

  Verbinden, verknopen, verduurzamen en veraangenamen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Programma Smart Mobility 2018-2022

  Smart Mobility heeft veel potentie voor de verdere ontwikkeling van de…

  Lees meer over