Project

Impactstudie Noord/Zuidlijn

Op 22 juli 2018 was het zover. Toen is de Noord/Zuidlijn gaan rijden. De Noord/Zuidlijn is de grootste ingreep in het Amsterdamse openbaar vervoer in decennia. Dit was een unieke kans om de vervoerkundige en economische effecten te meten van een nieuwe metrolijn. Daarom heeft de gemeente Amsterdam samen met wetenschappelijke instellingen (AMS, VU, UvA, CWI en HvA), de Vervoerregio Amsterdam en GVB een omvangrijke impactstudie uitgevoerd.

De Noord/Zuidlijn is een grote ingreep in het Amsterdamse verkeerssysteem. Deze historische verandering van het Amsterdamse OV-netwerk biedt een unieke kans om te leren. Te leren van de effecten van zo’n majeure wijziging in een belangrijk vervoersysteem in Amsterdam.

De komst van de Noord/Zuidlijn kent vele uiteenlopende verwachtingen, positieve en minder rooskleurige speculaties. Door sommigen wordt de metro gezien als de oplossing voor de toenemende drukte in de stad. Anderen wijzen juist op het belang van de fiets of zien vooral een toekomst voor deelauto’s, al dan niet zelfrijdend. Maar ook dan kan de combinatie met uitstekend openbaar vervoer interessante mogelijkheden opleveren. Hoe dan ook: de ingebruikname is een unieke gelegenheid om te onderzoeken wat er écht verandert.

Een unieke kans om feitelijke kennis te verzamelen. En wetenschappelijke inzichten die van grote betekenis zijn voor toekomstig beleid. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijk nieuwe metrolijn in de toekomst. Ook de samenhang met andere vormen van vervoer zijn interessante onderzoeksvelden. Reizigers maken steeds meer ketenverplaatsingen waarbij verschillende vervoerswijzen worden gebruikt.

Eenmaal in gebruik heeft de Noord/Zuidlijn een impact gehad op de stad. Het is belangrijk te onderzoeken en te leren begrijpen hoe vervoersstromen veranderen door de Noord/Zuidlijn. En met welke snelheid gebeurt dat? Maar de invloed is groter dan alleen op mobiliteit. Wat is de impact van de Noord/Zuidlijn op gebiedsontwikkeling? En op bijvoorbeeld vastgoedprijzen? Wat betekent het eigenlijk voor de stad? Amsterdam is een ‘living lab’ waarin grootstedelijke opgaven een uitdaging zijn en een kans om nieuwe inzichten te ontwikkelen en toe te passen. In co-creatie is onafhankelijk, kwalitatief hoogwaardig onderzoek uitgevoerd naar de impact van de Noord/Zuidlijn. Dit levert unieke kennis op voor de stad en versterkt innovatie. Onze ambitie was: leren en innoveren door samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en praktijk. En dat is gelukt.

De impactstudie was gericht op vier onderzoeksterreinen:

1. Openbaar vervoer
2. Mobiliteit en bereikbaarheid
3. Gebiedsontwikkeling en openbare ruimte
4. Ruimtelijke economie

Voor ieder van deze vier thema's zijn onderzoeksvragen benoemd waarop antwoorden zijn gevonden. Resultaten (in diverse vormen, van congrespaper tot bijdragen met resultaten en beleidsimplicaties) zijn hieronder per thema (in collecties) te vinden. Het eindrapport is inmiddels gereed en hier te vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutger Veldhuijzen van Zanten en/of Barry Ubbels van Onderzoek en Kennis (V&OR Amsterdam). 

Sorteren op:

Openbaar