Artikel

Strategische Visie Mobiliteit

Verbinden, verknopen, verduurzamen en veraangenamen

De wereld verandert snel: de trek naar de stad, nieuwe vormen van energie en de verdergaande digitalisering van de samenleving bieden allerlei kansen, maar ook bedreigingen. Hoe willen we dat ons verkeer- en vervoersysteem in de Metropoolregio Amsterdam er in 2040 uitziet?

Meer bereikbaarheid met minder ruimtebeslag en hinder

In de toekomst zijn we met behulp van nieuwe technieken meer bereikbaar dan nu, maar we doen dat wel met minder ruimtebeslag en minder hinder, bijvoorbeeld doordat auto’s vaker gedeeld worden of stiller zijn. Hierdoor hoeft bereikbaarheid niet ten koste te gaan van leefbaarheid en is er meer ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en voor kinderen om te spelen.

Reizen wordt aangenaam verblijven

Als we altijd online zijn kunnen we overal werken of communiceren met anderen. Dit betekent dat reistijd ook een vorm van verblijven wordt. Daar hoort dan wel een aantrekkelijk voertuig bij, een prettige werkplek of een zorgeloze overstap tussen vervoerswijzen. In de toekomst hebben we meer dan nu aandacht voor de beleving van de reiziger en zijn of haar behoefte. De juiste informatie en mogelijkheden voor interactie of juist niet als iemand even behoefte heeft aan rust. Een systeem dat ieder kansen biedt om mee te doen Nieuwe technologie biedt allerlei kansen om een mobiliteitsysteem te ontwikkelen, waarin iedereen mee kan doen. Technologie kan helpen om reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker te maken voor ouderen of gehandicapten. Het delen van vervoermiddelen betekent ook dat het voor meer mensen betaalbaar wordt. Met een mobiliteitspas heeft iedereen straks de keuze uit een scala aan vervoermogelijkheden. De zelfrijdende auto en de e-bike bieden nieuwe vormen van mobiliteit voor allerlei groepen.

 

 

Bron: Vervoerregio Amsterdam

 

Media

Documenten