Artikel

Atlas ruimtelijke ontwikkeling wonen en infrastructuur Metropoolregio Amsterdam

Deze atlas is gemaakt ten behoeve van de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Rijksoverheid gezamenlijk uitvoeren binnen het MIRT programma ‘Samen bouwen aan bereikbaarheid’. Doel van deze atlas is een gezamenlijke informatiebasis te bieden voor het opstellen van lange termijn ontwikkelperspectieven verstedelijking en bereikbaarheid op het schaalniveau van de Metropoolregio Amsterdam. Het document is niet (zonder meer) geschikt voor gebruik voor andere doeleinden.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Metropoolregio Amsterdam

Media

Documenten