Artikel

Strategisch Kader Verkeer en Vervoer

Het Strategisch Kader begint met de context, waarin achtereenvolgens aan de orde komt:
- De samenwerking in de vervoerregio
- De belangrijkste trends en ontwikkelingen
- De kernopgaven uit de MRA-Agenda waarop wij aansluiten
- Vertrekpunt voor het Strategisch Kader zijn de drie belangrijkste
- Ambities van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De vijf strategische opgaven voor verkeer en vervoer ondersteunen de ambities van de MRA. Per gebiedstype zijn denkkaders gegeven voor de uitwerking van de strategische opgaven. Deze worden in de tweede helft van 2016 nader uitgewerkt. Afsluitend wordt geschetst hoe ons verkeer en vervoersysteem
in de regio er in 2040 uit kan zien.

Media

Documenten