Artikel

Meer zicht op regionaal reisgedrag: combinatie van OV-chipkaartgegevens bij de Vervoerregio Amsterdam

Al vanaf de eerste verkennende studies naar de Noord/Zuidlijn, diep in de jaren negentig, keken geïnteresseerde en bezorgde burgers kritisch mee naar de netwerkscenario’s die de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio onderzochten. Steeds was het belangrijk om alle afwegingen en keuzes goed uit te leggen.
De Noord/Zuidlijn is de nieuwe ruggengraat van het OV-netwerk in Amsterdam, maar heeft ook grote invloed op het netwerk in de concessiegebieden Zaanstreek-Waterland en Amstelland-Meerlanden. Een van de uitgangspunten was: meer aanbod tegen dezelfde kosten, dus de Vervoerregio heeft gestuurd op het niet dubbel aanbieden van dezelfde verbindingen. Vanaf de noordkant moest (deels) op de Noord/Zuidlijn worden aangetakt, en ook vanaf de zuidkant rijden de bussen niet meer parallel naar station Amsterdam Centraal. Dit heeft veel invloed op reizigers: meer of minder overstappen, meer of minder reistijd. Uiteraard bevat de OV-chipkaart veel informatie over concessiegrens-overschrijdende reisbewegingen. Tot voor kort konden we echter geen gebruik maken van deze bron. De afgelopen jaren is door decentrale overheden, vervoerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samengewerkt aan de Informatiehuishouding. Deze maakt het mogelijk om onder voorwaarden en met een goede omschrijving van doelen inzicht te krijgen in het totale verplaatsingsgedrag met het OV in een bepaald gebied.
De Vervoerregio Amsterdam heeft als een van de eerste partijen het hele proces van informatieverzoek tot levering doorlopen. De geleverde informatie biedt inzicht in hele OV-ketens, dus inclusief de overstap tussen concessies en de relatie met het NS-net. Wij nemen u graag mee in onze ervaringen.

Media

Documenten