Artikel

Regionale Thermometer Mobiliteit (2017)

De Regionale Thermometer Mobiliteit toont met cijfers, kaarten en andere visualisaties allerlei ontwikkelingen rond mobiliteit in de Vervoerregio. Deze gaan over de afgelopen periode, de meest recente stand van zaken of de prognose voor de komende jaren.

Al naar gelang het onderwerp vindt u de cijfers voor de Vervoerregio als geheel, per deelregio Noord, Zuid en Amsterdam, of per gemeente. Ze zijn ingedeeld in de hoofdstukken Invloeden, Aanbod, Gebruik, Effecten en Beleving. De Regionale Thermometer borduurt gedeeltelijk voort op de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid (ATB), die de gemeente Amsterdam in 2015 en 2016 heeft gepubliceerd.

invloeden

Afgelopen twintig jaar zagen we een sterke groei van o.a. bevolking, woningvoorraad, toerisme en vliegverkeer. Deze groei gaat ook het komende decennium door.

aanbod

Het autobezit verschilt per gebied en per leeftijdsklasse. Het is het laagst onder Amsterdammers en jongeren. Ook het brom- en snorfietsbezit verschilt per gebied. De snorscooter is al jarenlang in opkomst terwijl het brommerbezit daalt.

gebruik

De meeste verplaatsingen zien we binnen deelregio’s, deze gaan voor 60% per fiets of te voet. De modal split verschilt per gebied, leeftijdsklasse en verplaatsingsmotief. Het aantal in- en uitstappers op stations in de regio groeit, en ook het aantal reizigerskilometers in de OV-concessies.

effecten

In 2016 waren er 34 verkeersdoden in de Vervoerregio. Dit aantal fluctueerde tussen 2010 en 2016. Fietsers vormden met 26% het grootste deel. Ook valt het relatief hoge aandeel op onder brom- en snorfietsers en motorrijders.

beleving

De concessie Waterland was in 2017 met 8,0 de hoogst gewaardeerde vastelandsconcessie van Nederland. Ook in de concessies Zaanstreek, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden zien we een stijgende of stabiele waardering.

 

Bron: Vervoerregio Amsterdam

 

 

Media

Documenten