Artikel

HOV-beleid Vervoerregio

Op 10 december 2017 startte Conexxion de nieuwe concessie Amstelland Meerlanden (AML). In vergelijking met de vorige AML-concessie is R-Net (het randstedelijke netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer) fors uitgebreid en zijn enkele overige lijnen teruggegaan. Een grote vloot elektrische bussen kwam in dienst. Per saldo is het openbaar vervoer (OV) in het concessiegebied sterk uitgebreid. Dit past goed in het mobiliteitsbeleid van Vervoerregio Amsterdam.

Na de start van de nieuwe concessie klaagden reizigers over wijzigingen waarvan zij nadeel ondervinden. Ook een aantal gemeenten zag nadelen. Connexxion voerde in de eerste maanden enkele wijzigingen in het netwerk door, waarmee een deel van de bezwaren is weggenomen. Niettemin blijven er bezwaren, vooral over grotere loopafstanden naar de bushalte.

Media

Documenten