Artikel

ODiN 2019 Noordvleugel: plausibiliteitsrapportage

Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) is een jaarlijks onderzoek naar het
verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking.

Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) is een jaarlijks onderzoek naar het
verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking. Een steekproef van personen wordt
gevraagd om informatie over alle verplaatsingen op één bepaalde dag te verstrekken.
ODiN wordt gespreid over het gehele jaar uitgevoerd. De voorlopers van het ODiN zijn het
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG; 1978 t/m 2003), het Mobiliteitsonderzoek
Nederland (MON; 2004 t/m 2009) en het OViN uitgevoerd van 2010 tot en met 2017. Met
ingang van 2018 is het onderzoek gewijzigd en gaat het verder onder de naam Onderweg
in Nederland (ODiN).
In dit plausibiliteitsrapport worden de resultaten van ODiN 2019 in het meerwerkgebied
Noordvleugel gepresenteerd en vergeleken met die van 2018. De significantie van mutaties
van 2019 ten opzichte van 2018 is vastgesteld middels toetsing met marges. Naast
voorliggend rapport is er ook een onderzoeksbeschrijving van het ODiN 2019 en een
landelijke plausibiliteitsrapportage. Deze bieden meer achtergrondinformatie over (de
resultaten van) het onderzoek.

Media

Documenten