Artikel

Metronet 2019 studie

Memo waarin wordt beschreven hoe een toekomstig metronet er uit kan zien en welke metronetvariant de voorkeur heeft. Eveneens wordt een indicatie gegeven van het aantal te bestellen M7 metro’s dat nodig is voor het exploiteren van de onderzochte lijnennetten.

Media

Documenten