Collectie (37)

Natuur en gezondheid in de stad (WUR)

Natuur is iets waar dringend behoefte aan is in de stad, voor schone lucht, waterafvoer en een gezonde leefomgeving voor de mensen. Naarmate steden groeien merken overheden, inwoners en bedrijven steeds vaker hoe belangrijk natuur is in de stad. Wageningen Environmental Research werkt aan projecten met bedreigde plant- en diersoorten in de stad, kleine bossen, welzijn, natuurinclusieve bouwprojecten, stadslandbouw en groene bedrijventerreinen.

Meer informatie

Groene bedrijventerreinen

Bestaande bedrijventerreinen zijn ontwikkeld met het idee dat bedrijven goed bereikbaar moeten zijn en dat er ruimte moet zijn voor gebouwen, parkeerplaatsen en opslag. Wageningen Environmental Research heeft meerdere sociale uitdagingen geïdentificeerd waar deze bedrijventerreinen voor staan. Deze uitdagingen kunnen worden aangepakt met op de natuur gebaseerde oplossingen, waardoor de terreinen duurzamer, gezonder en klimaatbestendiger worden. Mensen functioneren beter in een werkomgeving die aanzet tot bewegen en rusten. We hebben bedrijven zoals Heineken en Brainport Eindhoven ondersteund bij het integreren van deze oplossingen in hun landschapsbeheer. Het resultaat is een bloeiend, biodivers en inspirerend bedrijventerrein.

Stedelijke biodiversiteit

De natuur ervaren kan ook in de stad: in je eigen tuin, in het park, op het schoolplein of op kantoor. Steden worden steeds vaker ontdekt door wilde dieren en planten, waardoor de stad een geheel nieuw ecosysteem op zichzelf wordt met een unieke combinatie van soorten en interacties. Voor welke soorten de stad kan dienen als habitat, hangt af van het ontwerp en beheer. Door ecologisch beheer van publieke en private groengebieden kunnen inwoners, bedrijven en lokale overheden bijdragen aan het behoud van de stedelijke biodiversiteit en kunnen ze de stad delen met dieren zoals wilde bijen. In een natuurlijke stad kunnen kinderen en hun ouders ook versteld staan van de pracht van stedelijke biodiversiteit.

Groengebieden voor gezondheid en sociale cohesie

Natuurlijke omgevingen leveren op allerlei manieren een bijdrage aan de gezondheid van mensen. Wageningen Environmental Research onderzoekt thema’s rondom het optimale ontwerp en beheer van natuurlijke omgevingen, de impact van landschap en stedelijk ontwerp op maatschappelijke veiligheid, en de mogelijkheden om bestaande natuurlijke omgevingen in te zetten om het gedrag en de gezondheid van mensen te beïnvloeden. Meer natuur rondom huis is gekoppeld aan verbeterde psychische gezondheid, minder stress, een gezond gewicht en minder Ritalingebruik bij kinderen. Ook kunnen gemeenschappelijke groengebieden zoals parken en volkstuinen bijdragen aan sociale samenhang in de buurt.

Natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp van de stad

Natuurinclusieve en klimaatadaptieve bouw biedt vele kansen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van lege kanalen of regenwaterreservoir om de effecten van extreem weer door klimaatverandering te compenseren. Wageningen Environmental Research is betrokken bij de ontwikkeling van meerdere duurzame buurten, zoals het groene Geerpark in Vlijmen en de geplande circulaire wijk Bosrijk in Eindhoven. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de waarde van vastgoed hoger is als het uitkijkt op water (15%), openbare ruimte (10%), een park (6%) of volkstuinen (5%).

Bron: WUR - Natuur en gezondheid in de stad 

 

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Rooftop Revolution

Icon afbeelding: WUR - Natuur en gezondheid in de stad

Sorteren op: