Artikel

Hoe openbaar groen bijdraagt aan het welzijn van ouderen

Met een vergrijzende bevolkingssamenstelling is zorg voor kwetsbare ouderen een flinke maatschappelijke uitdaging. Hoe langer de periode van kwetsbaarheid wordt uitgesteld, hoe kleiner de zorglast. Hoe kwetsbaar ouderen zijn, hangt onder meer af van de omvang van het sociale vangnet en de fysieke gezondheid. In het project ‘Groen voor Grijs’ werd gekeken naar de invloed van groen. Jasperina Venema (Nature for Health Foundation) en Sabine van Rooij (WENR) vertellen over de bevindingen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een natuurlijke omgeving de sociale cohesie onder mensen bevordert. Ook bewegen mensen liever en langer in een groene, natuurlijke omgeving dan in een ‘verharde’, grijze omgeving. Beweging heeft een positief effect op de fysieke gesteldheid van ouderen en buiten zijn op het dag- en nachtritme. Bij dementerende ouderen is dat laatste echter vaak een probleem. Daarom werd in Oisterwijk het initiatief ‘Groen voor Grijs’ gestart. Tussen 2015 en 2019 werkten diverse partners (zie kader) samen en onder begeleiding van WUR en TRANZO aan het vergroenen van de versteende en vergrijsde wijk Waterhoef. Voorafgaand en bij beëindiging van het project brachten getrainde wijkvrijwilligers met enquêtes de kwetsbaarheid van zo’n honderd oudere mensen in de wijk in kaart.

Bron: Venema, J., & van Rooij, S. A. M. (2020). Hoe openbaar groen bijdraagt aan het welzijn van ouderen: Lessen uit praktijkproef in Oisterwijk. Stedelijk Interieur, 18, 42-45. https://www.nahf.nl/wp-content/uploads/2020/04/StedelijkInterieur-01-2020-LR-42-45.pdf

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - ouderen en groen

Media

Documenten