Artikel

Groen, Gelijk en Eerlijk

Verkenning naar de relatie tussen sociale uitsluiting en de natuurlijke omgeving

In veel steden over de hele wereld worden groepen in achterstandswijken uitgesloten van het gangbare maatschappelijke verkeer. Dit is een complex fenomeen met vele oorzaken. Ook de natuurlijke omgeving (het groen) speelt hierin een rol. Een case study in vier steden laat zien dat ‘het groen’ op verschillende manieren een rol kan spelen bij het tegengaan van uitsluiting.

In veel steden over de hele wereld worden groepen in achterstandswijken uitgesloten van het gangbare maatschappelijke verkeer. Dit is een complex fenomeen met vele oorzaken. Ook de natuurlijke omgeving (het groen) speelt hierin een rol. Een case study in vier steden laat zien dat ‘het groen’ op verschillende manieren een rol kan spelen bij het tegengaan van uitsluiting. Hierover is nog weinig bekend, daarom is nagegaan waar nader onderzoek zich op zou kunnen richten. Dit betreft: beter in kaart brengen van de relaties tussen groen en uitsluiting; een drietal specifieke onderwerpen m.b.t. groen en gezondheid, groene wijkeconomie en ‘third space’; onderzoek gericht op participatie en stedelijk beleid en tenslotte onderzoek naar de grondslagen van groene rechtvaardigheid.

Bron: de Haas, W. (2017). Groen, Gelijk en Eerlijk: Verkenning naar de relatie tussen sociale uitsluiting en de natuurlijke omgeving. (Wageningen Environmental Research rapport). Wageningen Environmental Research. https://edepot.wur.nl/422983

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Groenburgwal, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten