Artikel

Groenvoorziening in sociale woningbouw

Stand van zaken in literatuur en praktijk voor het project 'Prettig Groen Wonen'

De doelstelling van het project ‘Prettig Groen Wonen’ is te onderzoeken hoe een gezonde, groene openbare ruimte rondom sociale woningbouw eruit moet zien en hoe die gerealiseerd kan worden. In dit rapport wordt huidige kennis op een rij gezet en geïllustreerd met ervaringen uit illustratieve projecten.

De doelstelling van het project ‘Prettig Groen Wonen’ is te onderzoeken hoe een gezonde, groene openbare ruimte rondom sociale woningbouw eruit moet zien en hoe die gerealiseerd kan worden. In dit rapport wordt huidige kennis op een rij gezet en geïllustreerd met ervaringen uit illustratieve projecten. Sociale huurwoningen staan in aandachtswijken en worden bewoond door mensen met een laag inkomen. Wensen die sociale huurders hebben over het groen in hun omgeving zijn nauwelijks gerapporteerd. Uit enkele voorbeeldprojecten is op te maken dat bewoners waarde hechten aan een ontmoetingsplek, speelgelegenheid en aan overzichtelijk, kleurrijk en divers groen. Het is lastig de kosten van groenaanleg en beheer in beeld te krijgen. Investeren in bewonersparticipatie voor vergroening van hun omgeving geeft positieve resultaten: het maakt bewoners trots op hun buurt, het leidt tot meer sociale cohesie en tot een meer zorgvuldige omgang met de buitenruimte. De energietransitie en klimaatadaptatie moeten bij de herstructurering worden meegenomen.

Bron: Klostermann, J., Krijgsman, A., & Snep, R. (2020). Groenvoorziening in sociale woningbouw: Stand van zaken in literatuur en praktijk voor het project ‘Prettig Groen Wonen’. (Wageningen Environmental Research rapport; No. 3021). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/536439

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: nl.m.wikipedia.org

Media

Documenten