Redacteur

Teti Verhoeff

Digitalisering en Innovatie

Sinds september 2022 werk ik bij Digitalisering en Innovatie als projectleider Ontwerpen van Vertrouwen. Vanuit DenI werk ik samen met verschillende organisatieonderdelen uit verschillende clusters.

Sinds september 2022 werk ik bij Digitalisering en Innovatie als projectleider Ontwerpen van Vertrouwen. Vanuit  de directie DenI werk ik samen met verschillende organisatieonderdelen uit verschillende clusters.

Het project Ontwerpen van Vertrouwen draagt bij aan het begrijpen en versterken van vertrouwen tussen Amsterdammers en gemeente, en tussen collega's onderling. Dat doen we door gereedschappen te ontwikkelen op basis van het YUTPA-raamwerk en YUTPA-workshops te organiseren, waarin we aan de hand van een concrete casus uit de praktijk samen reflecteren en ideeën bedenken om interacties, interventies of beleid te verbeteren.

Het Yutpa-raamwerk is ontwikkeld door prof. dr. Caroline Nevejan. YUTPA is een acroniem voor to be with You in Unity of Time, Place and Action. Het maakt reflecteren op het ongrijpbare begrip 'vertrouwen' concreet en hanteerbaar. Met de gereedschappen die we iteratief en al testend met collega's ontwikkelen willen we een concrete en tastbare bijdrage leveren aan de grotere beweging naar meer vertrouwen.

 

 • Openbaar

  Casus 'Lezing over 'burnout' georganiseerd door Christelijke kerk'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Intro en update Project Ontwerpen van Vertrouwen

  De directie Digitalisering en Innovatie van de Gemeente Amsterdam is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatiefilm: YUTPA workshop over vertrouwen

  Animatiefilm waarin wordt uitgelegd wat vertrouwen is en hoe een YUTPA…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Schulden na terugvordering kinderopvangtoeslag'

  YUTPA workshop WPI Toeslagenteam 31 januari 2024

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Vaccinaties: 0-4 jaar'; GGD

  YUTPA workshop GGD 7 december 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'CAK lijst; wanbetalers zorgverzekeraar'; WPI Schuldhulpverlening

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Passend onderwijs voor thuiszittende kinderen'; Maatwerkcoaches

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Wekelijkse maaltijduitgifte door bewoners Indische buurt'; Gebiedsmakelaars

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Beëindiging uitkering van jongeman met psychosociale problematiek'; WPI

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Melding wapenbezit'; Jeugd

  YUTPA workshop Jeugd 8 juni 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'HPV vaccinatie inhaalcampagne'; GGD, Communicatie, D&I

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Vergoeding voor tandartsbehandeling'; WPI Armoede

  YUTPA workshop WPI Armoede 8 augustus 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Casus 'Handhaving horecaonderneming'; VTH Vakdag

  YUTPA workshop VTH Vakdag 12 oktober 2023

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Verzameling verschillende casussen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Vakgroep Ontwerp & UX

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Doet de huidige bijstandswet recht aan vertrouwen in de burger?

  Whitepaper door Evelien Meester

  Lees meer over
 • Openbaar

  Atlas van afgehaakt Nederland

  Over buitenstaanders en gevestigden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van persoonlijke krenking tot vertrouwensbreuk (Verwey-Jonker Instituut)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video - Samenmarkt

  Together with Olaf van Koten, Frances Brazier, Coen Hubers en Michel Oey…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Witnessed Presence and the YUTPA framework

  Artikel van Caroline Nevejan

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onrust begrijpen begint met anders kijken

  Een veiligheidspsychologisch perspectief op maatschappelijke onrust

  Lees meer over
 • Openbaar

  De eenheid achter de tweedeling (podcast VU)

  In deze aflevering van VU Podcasts voor Professionals spreken Jacquelien…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werken aan meer vertrouwen tussen Amsterdammers en de gemeente

  Raadsinformatiebrief 25 oktober 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Macht en Moed

  Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Vertrouwen: de afweging (artikelen over het YUTPA…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Presence as Performance: Exploring Witnessed Presence

  The performing arts have been concerned with mediating presence through…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Time design for building trust in communities of systems and people

  Multi-agent system (MAS) design focuses primarily on design of…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mensbeelden bij beleid (Rapport SCP)

  Bewust worden, bespreken en bijstellen

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Menselijke Staat (Rapport SCP)

  Burgerperspectief als voorwaarde voor een toekomstbestendig sociaal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kun je bouwen op vertrouwen?

  Afgaand op berichten in de media is het beroerd gesteld met het vertrouwen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Exploring COVID-19 vaccine confidence in the case of people with a Moroccan ethnic background in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Presence and the Design of Trust (proefschrift)

  Proefschrift Caroline Nevejan

  Lees meer over
 • Openbaar

  Granularity in reciprocity

  Artikel door Caroline Nevejan & Frances Brazier

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Laag Vertrouwen Samenleving

  De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Maatwerk als standaard?

  Over dilemma’s en dynamieken bij het streven naar ‘maatwerk’ in de…

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Literatuur over vertrouwen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Ontwerpen van vertrouwen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Vertrouwen in elkaar en in de samenleving

  WRR Working paper nr. 26 - Hans Schmeets

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vertrouwen en Corona vaccinatie

  Onderzoek door Amber Mers (Corona Preventie Team) naar de perceptie van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pandemic preparedness and COVID-19: an exploratory analysis of infection and fatality rates, and contextual factors associated with…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkenning Versterken van Vertrouwen tussen Gemeente en Amsterdammers

  Ambtelijke verkenning

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Subsidies, Inkoop en Juridisch Bureau Sociaal

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoek 2017 Subsidies en Inkoop Sociaal

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapportage groepsgesprekken subsdieaanvragers bewoners- en maatschappelijke initiatieven

  Lees meer over
 • Openbaar

  Klanttevredenheidsonderzoek Subsidieaanvragers meting 4, 2018

  Een klanttevredenheidsonderzoek onder subsidieaanvragers in vervolg op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Klanttevredenheidsonderzoek Subsidieaanvragers 2e herhaalmeting 2018

  Een klanttevredenheidsonderzoek onder subsidieaanvragers in vervolg op…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek 2018 Subsidies en Inkoop Sociaal

  Openbaar
  Lees meer over